TEXT US
The Morton Logo

Sister Properties

$1150 -to $2400 
Address:
625 Bridge Street NW
Grand Rapids, MI 49504
(833) 871-5295
Beds: Studio -to 2
Baths: 1 -to 2.5
Sq. ft.: 394 -to 1429
Type:
$1205 -to $2190 
Address:
415 Bridge Street
Grand Rapids, MI 49504
(833) 294-3870
Beds: Studio -to 2
Baths: 1
Sq. ft.: 523 -to 1003
Type:
$575 -to $595 
Address:
616 Fulton St. W.
Grand Rapids, MI 49504
(833) 254-7852
Beds: 1 -to 4
Baths: 1 -to 2
Sq. ft.: 622 -to 1995
Type:
$1500 
Address:
600 Douglas St NW
Grand Rapids, MI 49504
(833) 239-2361
Beds: 1 -to 2
Baths: 1 -to 2
Sq. ft.: 507 -to 965
Type:
$1400 
Address:
632, 638, 644 Fulton St W
Grand Rapids, MI 49504
(833) 224-9901
Beds: 2
Baths: 1 -to 1.5
Type:

Testimonials